Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie tkanek miękkich - przebieg eksperymentu mikro-CT

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: Bartosz Leszczyński
Email: bartosz.leszczynski@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Medycznej
Pracownia: Laboratorium Mikrotomografii
Strona www grupy: www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/mikrotomografia

Krótki opis

Praktyki pozwolą na zapoznanie z techniką mikrotomografii komputerowej, w szczególności z preparatyką próbek biologicznych, w tym tkanek miękkich.

Praktykant/ka pozna techniki utrwalania próbek i zwiększania kontrastu między poszczególnymi tkankami. Zapozna się z metodami minimalizacji artekafktów w czasie rekonstrukcji obrazu.

Praktyki będą dotyczyły optymalizacji przebiegu eksperymentu z udziałem tkanek zwierzęcych – od utrwalania do analizy wyników. Celem optymalizacji będzie opracowanie listy kolejnych działań dla sprawnej i pozbawionej możliwości błędów procedury pomiarowej.

Rezultatem praktyki będzie obycie studenta z pracą w laboratorium obrazowania przedklinicznego i protokół pomiaru, który będzie mógł być wykorzystywany na zajęciach laboratoryjnych ze studentami.

Główne narzędzia badawcze

  • Mikrotomograf komputerowy Bruker SkyScan 1172

Wymagania w stosunku do kandydata

  • skończony kurs podstaw fizyki lub równoważny
  • przynajmniej średniozaawansowana znajomość języka angielskiego

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Nie