Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hodowle komórkowe 2D i 3D.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: prof. dr hab. Ewa Stępień
Email: e.stepien@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Medycznej
Pracownia: Laboratorium hodowli komórkowych
Strona www grupy: http://www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/laboratorium-cytometrii-i-spektroskopii-nanoobiektow

Krótki opis

W laboratorium wykonywane są hodowle komórkowe linii pierwotnych (komórki śródbłonka) oraz linii unieśmiertelnionych (komórki czerniaka ludzkiego).

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się następujące urządzenia:

 • Cytometr przepływowy ImageStream Luminex
 • Inkubator CO2 z automatyczną kontrolą temp. i stężenia CO2;ICO150med
 • Komora laminarna;MSC-Advantage
 • Wirówka; Z300K;Hermle
 • Miroskop laboratoryjny odwócony;Eclipse TS100;Nicon
 • Automatyczny licznik komórek;LUNA II;LUNA II

Plan praktyki przewiduje:

 1. Zaznajomienie się z podstawami teoretycznymi wykonywania hodowli komórkowych,
 2. Zaznajomienie się z zasadami pracy z materiałem biologicznym w warunkach sterylnych
 3. Zaznajomienie się z technikami preparatyki linii komórkowych
 4. Wykonanie eksperymentów i pomiarów w zależności od wykonywanego projektu:
  • testy żywotności komórek
  • Wirowanie różnicowe
  • Charaktrystyka antygenów specyficznych na powierzchni komórek
  • Obserwacje mikroskopowe
  • Wykonanie hodowli 3D (sferoidy)

Na zakończenie praktyki student wykonuje raport z wykonanych pomiarów.

Główne narzędzia badawcze

 •  

Wymagania w stosunku do kandydata

 •  

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

 • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
 • pracy doktorskiej: Tak