Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura geometryczna i elektronowa powierzchni.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: prof. dr hab. Jacek Kołodziej
Email: jj.kolodziej@uj.edu.pl
Zakład: Zakład promieniowania synchrotronowego
Pracownia: Laboratorium spektroskopii elektronów
Strona www grupy: http://www.zps.if.uj.edu.pl/arpes

Krótki opis

Badania dyfrakcyjne struktury atomowej powierzchni

W ramach programu student/studentka zapoznaje się z techniką ultrawysokiej próżni, przygotowuje powierzchnię krystaliczną oraz przeprowadza badania struktury tej powierzchni techniką dyfrakcji elektronów niskiej energii (LEED).

Struktura pasmowa powierzchni półprzewodników/Gaz elektronowy 2D na powierzchniach półprzewodników

W ramach programu student/studentka mierzy widma ARPES (strukturę pasmową) powierzchni półprzewodnika oraz dwuwymiarowego gazu elektronów utworzonego przy tej powierzchni.

Badania na linii pomiarowej UARPES w SOLARIS

W ramach programu student/studentka bierze udział w pomiarach ARPES/pracach na linii pomiarowej w SOLARIS. Zapoznaje się z budową linii i z systemami kontroli linii.

Główne narzędzia badawcze

  • Dyfraktometr elektronów niskiej energii (LEED)
  • Kątoworozdzielczy spektrometr energii fotoelektronów (ARPES)

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Zainteresowania zaawansowanymi eksperymentami i problemami w fizyce.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak