Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nieorganiczne diody świecące.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Paweł Dąbczyński
Email: pawel.dabczynski@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Inżynierii Nowych Materiałów
Pracownia: Laboratorium Elektroniki Organicznej
Strona www grupy:

Krótki opis

Celem projektu jest wytworzenie i charakteryzacja diod świecących z warstwą emisyjną zbudowaną na bazie nieorganicznych nanocząstek. W trakcie praktyk student będzie miał za zadanie wykonać działający prototyp urządzenia, zbadać właściwości elektroluminescencyjne wraz z analizą spektralną oraz przeprowadzić proces optymalizacji struktury warstwowej diody.

Charakteryzacja urządzenia obejmie określenie intensywność fotoluminescencji w funkcji napięcia, analizę spektralną, badanie morfologii układu: analiza topografii powierzchni warstwy metoda mikroskopii sił atomowych oraz profilowanie głębokościowe metodą dynamicznej spektrometrii mas jonów wtórnych. Uzyskane wyniki zostaną porównane z modelową diodą organiczną.

Główne narzędzia badawcze

  • Spektrometr UV-VIS
  • układ do charakteryzacji prądowo napięciowej
  • mikroskopia sił atomowych
  • mikroskopia fluorescencyjna
  • spektrometria mas jonów wtórnych
  • ellipsometria spektralna

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Podstawowa wiedza o zasadzie działania diody elektroluminescencyjnej.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Nie