Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Materiały ciekłokrystaliczne dla zastosowań w urządzeniach optoelektrycznych.

Wersja pdf


Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: Monika Marzec
Email: monika.marzec@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Inżynierii Nowych Materiałów
Pracownia:  
Strona www grupy: http://www.zinm.if.uj.edu.pl/liquid-crystals

Krótki opis

Stale rosnące zapotrzebowanie współczesnego przemysłu na materiały o precyzyjnie określonych parametrach jest coraz większym wyzwaniem dla współczesnej chemii i fizyki. Stąd wytwarzanie i badanie właściwości nowych materiałów jest tak istotne. Celem praktyki będzie zaznajomienie studenta z metodami badania chiralnych materiałów ciekłokrystalicznych wykazujących bogaty polimorfizm fazowy, pod kątem ich zastosowania w urządzeniach optoelektronicznych. Student nauczy się samodzielnie przygotowywać materiał do badań, prowadzić pomiar oraz analizować otrzymane wyniki. Zapozna się z typowymi metodami badania tego typu materiałów: mikroskopią polaryzacyjną, metodmi elektrooptycznymi (pomiar spontanicznej polaryzacji, kąta pochylenia molekuł, transmisji światła), różnicową kalorymetrią skanningową oraz spektroskopią dielektryczną.

Tekstury ciekłokrystaliczne zarejestrowane pod mikroskopem polaryzacyjnym
Przykładowe widmo otrzymane metodą spektroskopii dielektrycznej oraz temepraturowa zależność spontanicznej polaryzacji

Główne narzędzia badawcze

  • Mikroskop polaryzacyjny
  • kalorymetr różnicowy
  • spektrometr impedancyjny
  • dygestorium

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Możliwe 2 osoby na ten temat

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak