Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne.

Wersja pdf


Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Paweł Dąbczyński
Email: pawel.dabczynski@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Inżynierii Nowych Materiałów
Pracownia: Laboratorium Elektroniki Organicznej
Strona www grupy:

Krótki opis

Celem projektu jest wytworzenie i charakteryzacja urządzeń fotowoltaicznych z hybrydową warstwą aktywną. W trakcie badań, student będzie miał za zadanie przygotować serię urządzeń, w których akceptor organiczny będzie systematycznie wymieniany na akceptor nieorganiczny. Charakteryzacja urządzenia obejmie: określenie parametrów pracy urządzenia w standaryzowanych warunkach pomiarowych oraz analizę morfologii otrzymanego urządzenia. Dodatkowym zadaniem studenta będzie optymalizacja procesu wytwarzania urządzenia w kierunku maksymalizacji parametrów pracy ogniwa. Uzyskane wyniki będą porównywane z modelowym ogniwem organicznym.

 

Główne narzędzia badawcze

  • Układ do charakterystyki prądowo napięciowej ogniw słonecznych
  • mikroskopia sił atomowych
  • mikroskopia fluorescencyjna
  • spektrometria mas jonów wtórnych

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Podstawowa wiedza o zasadzie działania diody elektroluminescencyjnej.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Nie