Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poszukiwanie egzotycznych jąder atomowych w napromieniowanym materiale

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr hab. Andrzej Wieloch
Email: andrzej.wieloch@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Gorącej Materii
Pracownia: Mikroelektronika
Strona www grupy:  

Krótki opis

Jedną z ważnych metod poszukiwania długożyciowych egzotycznych jąder jest badanie rozpadów pierwiastków radioaktywnych  wytworzonych w materiałach, które zostały  napromieniowane (z praktycznie nie mierzalną aktywnością)  w cyklotronie. Jądra takie mogą reprezentować jeszcze nie odkryte superciężkie pierwiastki ale też długo żyjące izotopy znanych pierwiastków.

Laboratorium dysponuje układem detektorów krzemowych i detektorów scyntylacyjnych, które umożliwiają rejestrację interesujących nas rozpadów w materiałach uzyskanych z cyklotronu w USA.

Korzyści jakie studenci odniosą  w czasie praktyki to:

  • zapoznanie się z podstawowymi  technikami detekcji cząstek w fizyce jądrowej;
  • nabycie umiejętności posługiwania się pakietem, ROOT powszechnie stosowanym w fizyce jądrowej i fizyce cząstek elementarnych do analizy danych eksperymentalnych;
  • współautorstwo w publikacji w renomowanym czasopiśmie jeśli uzyskane wyniki będą interesujące.

Detektory krzemowe (po prawej) i detektory scyntylacyjne (po lewej) zamontowane w komorze próżniowej.

Główne narzędzia badawcze

  • Detektory krzemowe i scyntylacyjne. 
  • Pakiet ROOT do analizy danych.

Wymagania w stosunku do kandydata

  • podstawy systemu Linux (bardzo pomocne)

  • podstawy programowania w języku c++ (pomocne)

  • elementarna wiedza o rozpadach pierwiastków radioaktywnych (przyda się)

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak