Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie własności osłonowych materiałów budowlanych

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Michał Silarski
Email: michal.silarski@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Doświadczalnej Fizyki Czątek i Zastosowań
Pracownia: II Pracownia Fizyczna
Strona www grupy: http://koza.if.uj.edu.pl/sabat/

Krótki opis

Praktyki obejmują pomiary współczynników osłabienia promieniowania gamma o energii 200-4400 keV dla nowych materiałów budowlanych, wykorzystywanych w budownictwie jądrowym (laboratoria, reaktory jądrowe). Zbadane zostaną próbki trzech betonów osłonowych domieszkowanych gadolinem oraz bez domieszek z wykorzystaniem precyzyjnego detektora półprzewodnikowego HPGe ORTEC GMX25P4-70. Dodatkowo zbadane zostaną dla tych materiałów własności pochłaniania promieniowania neutronowego emitowanego ze źródła AmBe.

Drugą częścią praktyk będzie modelowanie transportu neutronów we wspomnianych materiałach i  określenie mocy dawki pochłoniętej przez człowieka znajdującego się za zadaną warstwą tego materiału oraz określenie rozkładu energii neutronów oraz powstających wtórnie kwantów gamma.

Główne narzędzia badawcze

  • detektor HPGe ORTEC GMX25P4-70
  • źródło neutronów AmBe

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Znajomość podstaw analizy danych (SMOP-1)
  • Znajomość podstawowych procesów oddziaływania kwantów gamma z materią

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak