Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Charakterystyka detektorów scyntylacyjnych pod kątem wykorzystania w wykrywaniu materiałów niebezpiecznych

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Michał Silarski
Email: michal.silarski@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Doświadczalnej Fizyki Czątek i Zastosowań
Pracownia: II Pracownia Fizyczna, Laboratorium ciężkich jonów (B-0-19)
Strona www grupy: http://koza.if.uj.edu.pl/sabat/

Krótki opis

Praktyki obejmują testy detektorów scyntylacyjnych przeznaczonych do rejestracji kwantów gamma oraz neutronów pod kątem ich wykorzystania w kostruowanym w ramach projektu SABAT wykrywaczu materiałów niebezpiecznych. Detektory te zbudowane są z kryształów scyntylacyjnych lub scyntylatorów plastikowych połączonych optycznie z fotopowielaczem lampowym lub macierzą fotopowielaczy krzemowych. W ramach praktyk przeprowadzone zostaną podstawowe charakterystyki detektorów (np. określenie rozdzielczości energetycznej oraz czasowej zdolności rozdzielczej) a w przypadku detektorów kwantów gamma, zkonstruowanych z fotopowielaczy krzemowych,  planowane jest też stworzenie algorytmu rekonstrukcji miejsca reakcji kwantu gamma w detektorze (na podstawie rozkładu amplitud sygnałów rejestrowanych za pomocą poszczególnych fotopowielaczy).

Główne narzędzia badawcze

  • Detektory scyntylacyjne (kryształy BGO, LSO oraz LaBr3:Ce:Sr oraz materiały plastikowe: EJ-410/EJ-420 połączone z fotopowielaczami)
  • Źródło neutronów AmBe

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Znajomość podstaw programowania w dowolnym języku (preferowany C++, Python)

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Nie