Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Testy prototypu modułu kamery comptonowskiej.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: Aleksandra Wrońska
Email: aleksandra.wronska@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Hadronów
Pracownia: SiFi-CC
Strona www grupy: https://bragg.if.uj.edu.pl/sificc

Krótki opis

Projekt SiFi-CC ma na celu zbudowanie nowgo typu kamery comptonowskiej, czyli dwumodułowego, pozycyjnie czułego detektora promieniowania gamma. Jego docelowym zastosowaniem jest rejestracja natychmiastowego promieniowania gamma emitowanego podczas napromieniania pacjenta w terapii protonowej, co pozwoli na monitorowanie terapii w czasie rzeczywistym i wychwycenie ewentualnych odstępstw od planu leczenia. Tego typu urządzenia, dotychczas nie stosowane w praktyce kliniczne, pozwolą wznieść terapię protonową na jeszcze wyższy poziom precyzji i bezpieczeństwa dla pacjentów.

Kamera SiFi-CC zbudowana będzie z cienkich włókien scyntylacyjnych, odczytywanych przez fotopowielacze krzemowe przy użyciu nowoczesnej elektroniki odczytu. Praktykant/ka pracować będzie z pierwszym istniejącym prototypem jednego modułu. Przykładowe zadania które mogą być realizowane w ramach praktyki to:

 • wyznaczenie napięć przebicia stosowanych fotopowielaczy krzemowych,
 • kalibracja energetyczno-pozycyjna włókien scyntylacyjnych
 • badanie efektu cross-talku optycznego.

Student/ka będzie mieć okazję zapoznać się z charakterystyką pracy w laboratorium detektorowym fizyki jądrowej/cząstek i nowoczesnymi technologiami w tej dziedzinie.

Główne narzędzia badawcze

 • detektor scyntylacyjny
 • fotopowielacze krzemowe
 • oscyloskop
 • komputer

Wymagania w stosunku do kandydata

 • zainteresowanie pracą doświadczalną
 • znajomość podstaw fizyki jądrowej
 • mile widziana (choć nie niezbędna) znajomość podstaw C++ i/lub języka python

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

 • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
 • pracy doktorskiej: Tak