Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza danych doświadczalnych z detektora SiFi-CC

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: Aleksandra Wrońska, Katarzyna Rusiecka
Email: aleksandra.wronska@uj.edu.pl, katarzyna.rusiecka@doctoral.uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Hadronów
Pracownia: SiFi-CC
Strona www grupy: https://bragg.if.uj.edu.pl/sificc

Krótki opis

Projekt SiFi-CC ma na celu zbudowanie nowgo typu kamery comptonowskiej, czyli dwumodułowego, pozycyjnie czułego detektora promieniowania gamma. Jego docelowym zastosowaniem jest rejestracja natychmiastowego promieniowania gamma emitowanego podczas napromieniania pacjenta w terapii protonowej, co pozwoli na monitorowanie terapii w czasie rzeczywistym i wychwycenie ewentualnych odstępstw od planu leczenia. Tego typu urządzenia, dotychczas nie stosowane w praktyce kliniczne, pozwolą wznieść terapię protonową na jeszcze wyższy poziom precyzji i bezpieczeństwa dla pacjentów.

Kamera SiFi-CC zbudowana będzie z cienkich włókien scyntylacyjnych, odczytywanych przez fotopowielacze krzemowe przy użyciu nowoczesnej elektroniki odczytu. Praktykant/ka będzie analizować dane zebrane w trakcie pomiarów testowych. Przykładowe zadania, które mogą być realizowane w ramach praktyki to:

  • analiza widm energetycznych i czasowych,
  • kalibracja energetyczno-pozycyjna włókien scyntylacyjnych
  • badanie korelacji zmierzonych parametrów.

Student/ka będzie mieć okazję zapoznać się z technikami i narzędziami analizy danych.

Główne narzędzia badawcze

  • Komputer
  • środowisko ROOT

Wymagania w stosunku do kandydata

  • znajomość środowiska linux i przynajmniej podstaw języka C++
  • zainteresowanie pracą doświadczalną
  • znajomość podstaw fizyki jądrowej

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak