Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Symulacje komputerowe Tomografu PET zbudowanego z polimerowych scyntylatorów.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Aleksander Gajos, dr Szymon Niedźwiecki, dr Magdalena Skurzok
Email: aleksander.gajos@uj.edu.pl, szymon.niedzwiecki@uj.edu.pl, magdalena.skurzok@uj.edu.pl
Zakład: Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań
Pracownia: J-PET
Strona www grupy: http://koza.if.uj.edu.pl/

Krótki opis

Celem badań jest wyznaczenie czułości detektora J-PET (Rys 1.) przy pomiarze z użyciem farmaceutyku 22Na. Czułość zdefiniowana jest jako liczba zliczeń na sekundę podzielona przez aktywność farmaceutyku. Drugim celem badań jest wyznaczenie frakcji pochłoniętej w materiałach o różnych grubościach. Jest ona definiowana jako proporcja między fotonami rozproszonymi wewnątrz obrazowanego materiału do wszystkich wyemitowanych fotonów.

Praktykant będzie zapozna się z prostymi technikami metod Monte Carlo oraz ich automatyzacją przy użyciu języka C++ lub Python. Sposób działania tomografii PET oraz w szczególności zasada działania detektora J-PET zostanie wyjaśniona w trakcie praktyk na poziomie dostosowanym do stopnia studiów praktykanta. Wizualizacja otrzymanych wyników, będzie możliwa przy pomocy dowolnego programu przedstawiającego wykresy.

UWAGA: praktyka może odbyć się zdalnie.

Rys. 1 Detektor J-PET służący do wykonania pomiarów, z umieszczoną w środku małą komorą anihilacyjną.

Poziom badań zostanie dostosowany do stopnia studiów. Każdy krok pracy doświadczalnej i analizy danych będzie tłumaczony na bieżąco i w miarę indywidualnych potrzeb.

Główne narzędzia badawcze

  • Detektor J-PET
  • oscyloskop
  • C++/python
  • biblioteka ROOT

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Studenci fizyki, fizyki doświadczalnej, fizyki cząstek elementarnych.
  • Mile widziane: chęć do nauki, zapał badawczy, sumienność i punktualność.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak