Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie łamania symetrii między materią a antymaterią w rozpadach pozytonium.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Aleksander Gajos, dr Szymon Niedźwiecki, dr Magdalena Skurzok
Email: aleksander.gajos@uj.edu.pl, szymon.niedzwiecki@uj.edu.pl, magdalena.skurzok@uj.edu.pl
Zakład: Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań
Pracownia: J-PET
Strona www grupy: http://koza.if.uj.edu.pl/

Krótki opis

Celem badań jest testowanie symetrii pomiędzy materią a antymaterią w rozpadach atomu pozytonium będącego układem, składającym się z elektronu i pozytonu. Atom pozytonium występuje w 2 stanach kwantowych - para pozytonium (p-Ps) i orto pozytonium (o-Ps), które rozpadają się odpowiednio na parzystą i nieparzystą liczbę kwantów gamma. W ramach praktyki zbadany zostanie poziom łamania symetrii ładunkowej (związanej z zamianą elektronu na pozyton) poprzez pomiar rozpadów pozytonium zabronionych przez Model Standardowy, np rozpad p-Ps na 3 fotony. Pomiary wykonane zostaną przy wykorzystaniu detektora J-PET (Rys. 1).

Podczas praktyk student będzie miał możliwość przyswojenia wiedzy dotyczącej prowadzanych badań (podstawy teoretyczne, statystyka), zapoznania się z unikalnym na świecie układem detekcyjnym J-PET (Rys. 1) (nauka obsługi urządzenia, przeprowadzania pomiarów), a następnie wykonania przygotowanego przez siebie eksperymentu, w którym badane będą emisje fotonów z rozpadu pozytonium. Zebrane dane będą następnie przeanalizowane pod kątem testowania symetrii ładunkowej.

Rys. 1 Detektor J-PET służący do wykonania pomiarów, z umieszczoną w środku małą komorą anihilacyjną.

Poziom badań zostanie dostosowany do stopnia studiów. Każdy krok pracy doświadczalnej i analizy danych będzie tłumaczony na bieżąco i w miarę indywidualnych potrzeb.

Główne narzędzia badawcze

  • Detektor J-PET
  • oscyloskop
  • C++/python
  • biblioteka ROOT

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Studenci fizyki, fizyki doświadczalnej, fizyki cząstek elementarnych.
  • Mile widziane: chęć do nauki, zapał badawczy, sumienność i punktualność.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak