Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. Roman Płaneta

tel.: 12 664 4859
e-mail: roman.planeta@uj.edu.pl

Przyjmuje w pokoju H-1-11:
piatek 10:00-12:00

Zastępca dyrektora d/s naukowo-badawczych

dr hab. Monika Marzec

tel.: 12 664 45 49
e-mail: monika.marzec@uj.edu.pl

Przyjmuje w pokoju D-1-57:
poniedziałek 10:00-11:00

Zastępca dyrektora d/s dydaktycznych

dr hab. Paweł Góra

tel.: 12 664 45 66
e-mail: pawel.gora@uj.edu.pl

Przyjmuje w pokoju D-2-32:
poniedziałek 10:00 - 11:00
wtorek 16:30 - 17:30

Kierownik d/s administracyjno-technicznych

dr Paweł Czuba

tel.: 12 664 48 88, 12 664 46 25

 

Sekretarz naukowy

dr inż. Marcin Zieliński

tel.: 12 664 46 35
e-mail: marcin.zielinski@uj.edu.pl

pok. B-2-33