Zakłady naukowe

Zakład
Kierownik
Zakład Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej Profesor Andrzej Budkowski
Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej Profesor Marcin Wójcik
Zakład Fizyki Ciała Stałego Profesor Rafał Kozubski
Zakład Fizyki Gorącej Materii Profesor Roman Płaneta
Zakład Fizyki Medycznej Profesor UJ Ewa Stępień
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Profesor Marek Szymoński
Zakład Fotoniki Profesor Jarosław Koperski
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów dr hab. Jakub Rysz
Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki Profesor Antoni Pędziwiatr
Zakład Optyki Atomowej Profesor Jakub Zakrzewski
Zakład Promieniowania Synchrotronowego Profesor Jacek Kołodziej
Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej Profesor Paweł Moskal
Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań Profesor Paweł Moskal
Zakład Fizyki Hadronów Profesor Piotr Salabura
Zakład Teorii Układów Jądrowych Profesor Jacek Golak
Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej UJ (wraz z adresarzem e-mail) Profesor Jerzy Szwed
Zakład Dyskretnej Teorii Pola  
Zakład Fizyki Statystycznej Profesor Lech Longa
Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał Profesor Andrzej M. Oleś
Zakład Teorii Cząstek Profesor Michał Praszałowicz
Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki dr hab. Adam Rycerz
Zakład Teorii Pola Profesor Andrzej Sitarz
Zakład Teorii Układów Złożonych Profesor Maciej A. Nowak
Zakład Teorii Względności i Astrofizyki Profesor Edward Malec
Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych Profesor Jerzy Szwed